Ambassadörer

Livskvalitetsprogrammet förverkligas av drygt hundra särskilt utbildade ambassadörer som finns runt om i kommunkoncernen. De för tankarna och idéerna från programmet vidare ut i det dagliga arbetet och verksamhetsplaneringen. Livskvalitetsambassadörerna får stöd av livskvalitetsteamet.

Helsingborgs stads livskvalitetsambassadörer samlades under LKP-träffen 5 december 2018.

Ambassadörerna driver på arbetet i verksamheterna

För att underlätta arbetet med livskvalitet finns det på varje förvaltning och helägt kommunalt bolag finnas särskilda livskvalitetsambassadörer. Det varje verksamhets eget ansvar att se till att det finns ambassadörer och vem som helst i verksamheten kan utses till det.

Ambassadörerna börjar att arbete med livskvalitetsprogrammet med hjälp av stadens livskvalitetsteam. Då får de ta del av inspirationsdagar, utbildningar, nyhetsbrev och andra verktyg i arbetet. Alla ambassadörer är också delar av stadens livskvalitetsnätverk där de kan dela erfarenheter och kunskaper med varandra.

Livskvalitetsambassadören har god insikt i vad livskvalitetsprogrammet innebär, följer vad andra förvaltningar och bolag gör i livskvalitetsarbetet och kan driva sin verksamhets arbete. En ambassadör har ett intresse för hållbar utveckling och ett engagemang för att utveckla verksamhetens arbetsmetoder och samarbeten med andra.

Ledningen styr uppdraget i verksamheten

Gruppen av livskvalitetsambassadörer på varje förvaltning eller bolag får en uppdragsbeskrivning av ledningen med mandat att utveckla livskvalitetsarbetet, driva på och ge förslag till förbättringsåtgärder till verksamhetsplaneringen. Kulturförvaltningen har ett exempel på hur en sådan grupp fungerar och hur en uppdragsbeskrivning kan utformas. Men varje förvaltning och bolag ansvarar själva för att ta fram innehållet i uppdragsbeskrivningen.

Som ambassadör vill du:

  • Engagera dig i stadens livskvalitetsarbete,
  • samverka med andra,
  • dela med dig av tips, idéer och erfarenheter,
  • utveckla din arbetsplats arbetsmetoder för hållbar utveckling, och
  • veta mer om hållbar utveckling, miljö, folkhälsa och utforska innebörden av livskvalitet.

Vill du bli ambassadör för livskvalitet i Helsingborg stad? Anmäl ditt intresse till livskvalitetsteamet. Vi rekryterar nya ambassadörer varje år!